Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Den Země

V pátek 22. dubna 2022 jsme společně oslavili Den Země. Prožili jsme hravé dopoledne na školním hřišti a přilehlém okolí. Skupinky tvořené z dětí různého věku plnily úkoly z ekologie, přírodovědy, zdravovědy, tělocviku, projevovaly svoji šikovnost, zručnost, ale mnohé i básnického ducha.

Země, země, zemička,
je tam pěkná vodička.
Když se napiju vody,
upadnu do přírody.

Na Zemi je čistý vzduch (teda kromě Brna),
tam je hrozný puch.

Když je voda v přírodě,
všechno bude v pohodě.
Květiny nám kvetou,
bude brzy léto.

Příroda je krásná,
jak kvetoucí květina.
Vzduch proudí, voda teče,
to je příroda, milý člověče!

Žijeme na krásné Zemi,
kde rostou různé květiny.
Příroda se snaží žít,
ale lidské rasy se ji snaží sníst!

Zvláštní poděkování patří Marku Lančovi za přípravu úkolů z lesní pedagogiky, kterého se účastnily i děti z naší MŠ.

Marcela Mašková

Fotogalerie

Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Logo YouTube
Logo edookit
Logo hope
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony
Doučování žáků škol