Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Den učitelů 2017

Na připomenutí narození Jana Amose Komenského se dne 28. března konal Den učitelů. Ale nebyl to jen tak obyčejný den. Mnohé z vás určitě napadlo, že si naši vyučující pro nás něco nachystali. Ale pletete se. Den učitelů spočíval v tom, že si žáci IX. třídy prohodili role s učiteli a vyzkoušeli si, jaké to je učit žáky. Rozdělili jsme se na dvojice či trojice a šli jsme učit do tříd od 2. do 8. ročníku. Většinou jsme vyučovali český jazyk a tělesnou výchovu, ale i velmi oblíbenou chemii. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je uklidnit celou třídu a vůbec je něco naučit. Někteří z nás zjistili, že by se tímto v budoucnosti mohli živit, ale většina naznala, že učit nikdy nebude a ani nechce. A musím uznat, že ani příprava na danou hodinu nebyla lehká.

Všem se Den učitelů velmi líbil a už se rozhodlo, že se příští rok určitě zopakuje.

Michaela Musilová, IX. třída

Logo YouTube
Logo edookit
Logo hope
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony
Doučování žáků škol