Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Základní škola Lomnice  

Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony

Den učitelů 2017

Na připomenutí narození Jana Amose Komenského se dne 28. března konal Den učitelů. Ale nebyl to jen tak obyčejný den. Mnohé z vás určitě napadlo, že si naši vyučující pro nás něco nachystali. Ale pletete se. Den učitelů spočíval v tom, že si žáci IX. třídy prohodili role s učiteli a vyzkoušeli si, jaké to je učit žáky. Rozdělili jsme se na dvojice či trojice a šli jsme učit do tříd od 2. do 8. ročníku. Většinou jsme vyučovali český jazyk a tělesnou výchovu, ale i velmi oblíbenou chemii. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je uklidnit celou třídu a vůbec je něco naučit. Někteří z nás zjistili, že by se tímto v budoucnosti mohli živit, ale většina naznala, že učit nikdy nebude a ani nechce. A musím uznat, že ani příprava na danou hodinu nebyla lehká.

Všem se Den učitelů velmi líbil a už se rozhodlo, že se příští rok určitě zopakuje.

Michaela Musilová, IX. třída