Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Den stromů

Den stromů - projekt EVVO v roce 2016

V letošním roce pokračovalo pod vedení Klubu rodičů a přátel školy, z. s. environmentální vzdělávání žáků základní školy podporované Jihomoravským krajem a městysem Lomnice.

Úvodní část projektu spočívala v odstranění náletových dřevin mezi Brusnou a Veselím za pomocí zaměstnanců firmy Nielsen v rámci dobrovolnické služby Nielsen impact day. Na vyčištěné ploše budou za vhodného počasí vysázeny lípy. Na tuto akci navazoval projektový den ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice zaměřený na péči o veřejnou zeleň. Žáci vysadili nové stromy a keře ve školním arboretu a věnovali se údržbě stávající lipové aleje vedoucí z Lomnice na Veselí. Poté žáci vyplňovali společně s vyučujícími pracovní listy o památných stromech na Lomnicku, na kterých se podíleli pracovníci Ústavu geoinformačních technologií a hospodářské úpravy lesa Mendelovy univerzity.

Po vypracování a vyhodnocení pracovních listů žáci obdrželi drobné občerstvení a vydali se na poznávací výlet. Mladší žáci šli k Bohunčině lípě, která se nachází na staré cestě mezi Lomnicí a Ochozem. Starší žáci vyrazili ke vzdálenému a těžko dostupnému Žižkovu dubu, který se nachází ve výšce 520 metrů nad mořem na vrchu Ledňov. Tento strom patří k nejstarším listnatým stromům v lomnických lesích a v současné době je již dožívajícím torzem. Výška stromu byla až 20 metrů a obvod stromu je dnes kolem 5 metrů. Strom je starý 500-600 let a je skutečně zajímavou přírodní památkou, která stojí za objevení a navštívení.

Mgr. et Mgr. Andrea Mikitová

Fotogalerie

Den stromů
Den stromů
Den stromů
Den stromů
Den stromů
Den stromů
Den stromů
Den stromů
Den stromů
Logo Škola Online
Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony