Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Den stromů

Den stromů - projekt EVVO v roce 2016

V letošním roce pokračovalo pod vedení Klubu rodičů a přátel školy, z. s. environmentální vzdělávání žáků základní školy podporované Jihomoravským krajem a městysem Lomnice.

Úvodní část projektu spočívala v odstranění náletových dřevin mezi Brusnou a Veselím za pomocí zaměstnanců firmy Nielsen v rámci dobrovolnické služby Nielsen impact day. Na vyčištěné ploše budou za vhodného počasí vysázeny lípy. Na tuto akci navazoval projektový den ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice zaměřený na péči o veřejnou zeleň. Žáci vysadili nové stromy a keře ve školním arboretu a věnovali se údržbě stávající lipové aleje vedoucí z Lomnice na Veselí. Poté žáci vyplňovali společně s vyučujícími pracovní listy o památných stromech na Lomnicku, na kterých se podíleli pracovníci Ústavu geoinformačních technologií a hospodářské úpravy lesa Mendelovy univerzity.

Po vypracování a vyhodnocení pracovních listů žáci obdrželi drobné občerstvení a vydali se na poznávací výlet. Mladší žáci šli k Bohunčině lípě, která se nachází na staré cestě mezi Lomnicí a Ochozem. Starší žáci vyrazili ke vzdálenému a těžko dostupnému Žižkovu dubu, který se nachází ve výšce 520 metrů nad mořem na vrchu Ledňov. Tento strom patří k nejstarším listnatým stromům v lomnických lesích a v současné době je již dožívajícím torzem. Výška stromu byla až 20 metrů a obvod stromu je dnes kolem 5 metrů. Strom je starý 500-600 let a je skutečně zajímavou přírodní památkou, která stojí za objevení a navštívení.

Mgr. et Mgr. Andrea Mikitová

Fotogalerie

Den stromů
Den stromů
Den stromů
Den stromů
Den stromů
Den stromů
Den stromů
Den stromů
Den stromů
Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony