Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Den jazyků 2019

V pátek 27. 9. se v naší škole konal (jako každoročně) den jazyků. Letošním tématem byla španělština.

Na začátku jsme se všichni sešli v Duhovém sále, kde na nás čekala Kristýna Spurná se svojí prezentací o španělštině, naučila nás její základy, něco nám španělsky přečetla. Také jsme si společně zazpívali písničku Sofia od Alvara Solera.

Poté jsme už předem rozděleni do skupin (sportovní, taneční, kulinářské, zeměpisně-dějepisné a umělecké) vytvořili 5 workshopů, jejichž výsledky jsme na konci ostatním předvedli. Taneční skupina nacvičila pod vedením paní Petry Bučkové španělský tanec, výtvarníci ukázali svoje díla inspirovaná tvorbou Pabla Picassa, v zeměpisně – dějepisné vytvořili mapu španělského impéria, kulináři uvařili několik španělských jídel a představili nám je na fotografiích. Sportovní skupina překvapila nacvičením pravé španělské koridy, při které toreador „zabil“ svého „býka“ kopím. Žádný z aktérů při této akci naštěstí nepřišel k úrazu.

Pomyslnou „třešničkou na dortu“ byl oběd ve školní jídelně ve španělském duchu.

Všechny děti si páteční akci velmi užily.

Vendula Bartoňová a Kateřina Konečná, IX. tř.

 

To, že se koncem září naši žáci seznámí s některým z jazyků přímořského státu, bylo jasné hned na začátku školního roku po dokončení výzdoby vestibulu školy. Náhoda tomu chtěla, že si naše bývalá žákyně, Kristýna Spurná, jako druhý jazyk na střední škole zvolila španělštinu a byla ochotná s tímto světovým jazykem seznámit naše žáky a podělit se o zkušenosti s učením se této řeči. Žáci 2. stupně byli zainteresování v pěti workshopech – sportovním, kulinářském, výtvarném, zeměpisně – historickém a v hudebně – tanečním. A tak se chodbami školy linula vůně paelly, usilovně se kreslily mapy zámořských objevů, pronikalo se to tajů výtvarného umění Pabla Picassa či Antonia Gaudího, ozývaly se dunivé zvuky, patrně býků z coridy, či o něco jemnější podupávání z hudebny, odkud zněly kastaněty a kde se nacvičovalo flamengo. Žáci 1. stupně si možná ve své paměti uchovají hrdinství a chrabrost Dona Quijota de la Manchy v jeho boji s větrnými mlýny.

Den jazyků se vydařil – adiós!!!

Mgr. Eva Vítková

Fotogalerie

Den jazyků 2019
Den jazyků 2019
Den jazyků 2019
Den jazyků 2019
Den jazyků 2019
Den jazyků 2019
Den jazyků 2019
Den jazyků 2019
Den jazyků 2019
Den jazyků 2019
Den jazyků 2019
Den jazyků 2019
Den jazyků 2019
Den jazyků 2019
Den jazyků 2019
Den jazyků 2019
Den jazyků 2019
Den jazyků 2019
Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony