Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Základní škola Lomnice  

Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony

Den jazyků 2018

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa jsme zvolili pro letošní rok na Den jazyků slovenštinu – jazyk nám blízký a na druhé straně pro dnešní mladou generaci již vzdálený. Aby žáci slovenštinu „dostali do ucha“, zhlédli slovensky namluvený film. Poté už nic nebránilo tomu, abychom se pustili do debaty s rodákem ze Slovenska, s panem učitelem MgA. Lukášem Hackem. S prvním i druhým stupněm postupně strávil příjemnou hodinku, kterou zpestřil zajímavým povídáním, hádáním slovenských slovíček, hrou na klavír a zpěvem slovenské písně. Za to vše mu patří ještě jednou velký dík. Na závěr se každá třída prostřednictvím prezentace seznámila s přírodními a kulturními památkami našich sousedů, nechyběly kvízy ani česko-slovenský slovníček.

Dnem jazyků jsme tematicky uzavřeli projektový týden, kterým jsme vstoupili do oslav již zmíněného výročí.

Mgr. Magdalena Nosková

Fotogalerie

Den jazyků 2018