Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Den jazyků 2018

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa jsme zvolili pro letošní rok na Den jazyků slovenštinu – jazyk nám blízký a na druhé straně pro dnešní mladou generaci již vzdálený. Aby žáci slovenštinu „dostali do ucha“, zhlédli slovensky namluvený film. Poté už nic nebránilo tomu, abychom se pustili do debaty s rodákem ze Slovenska, s panem učitelem MgA. Lukášem Hackem. S prvním i druhým stupněm postupně strávil příjemnou hodinku, kterou zpestřil zajímavým povídáním, hádáním slovenských slovíček, hrou na klavír a zpěvem slovenské písně. Za to vše mu patří ještě jednou velký dík. Na závěr se každá třída prostřednictvím prezentace seznámila s přírodními a kulturními památkami našich sousedů, nechyběly kvízy ani česko-slovenský slovníček.

Dnem jazyků jsme tematicky uzavřeli projektový týden, kterým jsme vstoupili do oslav již zmíněného výročí.

Mgr. Magdalena Nosková

Fotogalerie

Den jazyků 2018
Logo Škola Online
Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony