Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Comenius v Lomnici – projekt partnerství škol EU – 7. 10. – 12. 10. 2013

Již několik týdnů předem jsme se připravovali na návštěvu učitelů a žáků z našich partnerských škol – Turecka, Itálie, Španělska a Polska. Seznamovali jsme se s tradicemi a kulturou těchto zemí a v tomto duchu zdobili i třídy. Naši nejmenší přivítali hosty před školou lidovými tanečky, předvedli se trubači ZUŠ a hosty jsme při příchodu pohostili chlebem a solí. Po prohlídce školy a zhlédnutí kulturního programu v Duhovém sále byli všichni nadšeni a nešetřili chválou nad technickým vybavením školy a estetickou úrovní všech tříd. Odpoledne proběhlo ve škole oficiální setkání, na kterém jsme si navzájem představili v krátkých prezentacích (připravených žáky) tradiční hry charakteristické pro jednotlivé země. V dalších dnech si hosté prohlédli Lomnici a její kulturní památky, na radnici byli přijati starostou městyse, dostali drobné upomínkové předměty, navštívili Prahu a byli potěšeni vystoupením skupiny LOTA, hudebníků naší ZUŠ a dramatického kroužku. Rodiče žáků, kteří se již zúčastnili nebo zúčastní zahraničních cest, pro nás připravovali skvělé občerstvení a ubytovali děti z Turecka a Polska. Děcka se bavila ve škole při výrobě uměleckých předmětů, sportovních utkáních, diskotékách a samozřejmě poznala, jak probíhá výuka ve třídách. Účast v mezinárodních projektech rozvíjí naše poznávání partnerských zemí, toleranci k odlišnostem různých kulturních zvyklostí, mentalitě lidí a v neposlední řadě také jazykové schopnosti. Všem, kteří pomohli při organizaci, děkujeme.

Mgr. Marie Krejčí – koordinátorka projektu

Fotogalerie

Kulturní program
Kulturní program
Kulturní program
Kulturní program
Kulturní program
Kulturní program
Prohlídka městyse
Prohlídka městyse
Prohlídka městyse
Prohlídka městyse
Prohlídka městyse
Prohlídka městyse
Přijetí u starosty
Přijetí u starosty
Přijetí u starosty
Setkání učitelů
Setkání učitelů
Setkání učitelů