Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Beseda s pamětníkem

Ve čtvrtek 10. listopadu 2011 nás z Tišnova přijel navštívit pan Rudolf Mrázek, bývalý politický vězeň. Pozvali jsme si ho, protože naše škola už několik let spolupracuje s organizací „Člověk v tísni“, v tomto případě se jednalo o projekt „Příběhy bezpráví“.

Náš host nám vyprávěl o svém mládí v 50. létech, kdy byl členem organizace, která bojovala proti komunistickému režimu. Účelem bylo ničit nově vznikající JZD a tím zabránit odebírání soukromého majetku rolníkům. Zpočátku se jim tato činnost dařila, ale brzy byli vyzrazeni a spousta z nich si za to vysloužila dlouholeté tresty.

Pan Mrázek byl odsouzen k 16 letům odnětí svobody (odseděl si „pouhých“ 10 let, 3 měsíce a 19 dnů). Vyšetřovací vazbu si odbyl v Brně, poté byl 2 roky v Leopoldově na Slovensku a zbytek v uranových dolech v Příbrami a Jáchymově. Ve všech věznicích, na rozdíl od těch dnešních, panovaly velice přísné poměry.

Ani po propuštění z vězení mu tehdejší režim nedal pokoj a neustále jej nutil ke spolupráci s STB. To pan Mrázek rezolutně odmítal, a protože jej nechtěli nikde zaměstnat, našel si práci v uranových dolech v Dolní Rožínce, kde pracoval až do odchodu do důchodu.

Tato beseda byla velice poutavá, zajímavá a hlavně velmi poučná.

žákyně 9. ročníku

Logo YouTube
Logo edookit
Logo hope
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony
Doučování žáků škol