Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Beseda s odsouzenými

V rámci prevence sociálně patologických jevů, ke kterým patří také zneužívání návykových látek, proběhlo ve škole setkání s několika odsouzenými z věznice v Kuřimi. Tito se rozhodli sdělit mladým lidem, co je přivedlo za mříže, co svým nerozvážným chováním způsobili svým blízkým, o co všechno přišli a jak se žije za vysokými zdmi kriminálu. Setkání za přítomnosti svých dozorců a terapeutky zpestřili ukázkami své hudební činnosti. Věřím, že naši „mlaďoši“, kterými byli opět deváťáci, pochopili, jak tenká je hranice mezi svobodou a životem za vysokou zdí.

Mgr. Marie Krejčí, výchovná poradkyně

Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony