Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Bazén a sauna

Od 10.2.2022 již není třeba podepisovat čestné prohlášení ke vstupu do bazénu, sauny a tělocvičny.

Z důvodů navýšení plateb za energie, jsme nuceni od 1.3.2022 zdražit ceny vstupenek do bazénu, sauny a ceny pronájmu tělocvičny.

Bazén

CENÍK

(od 1.3.2022)

Bazén:

Děti do 15 let 45,- Kč/ hod
Dospělí 85,- Kč/ hod
   
Permanentka děti         (10 vstupů 405,- Kč
Permanentka dospělí   (10 vstupů 765,- Kč
   
Pronájem bazénu - mimo provoz pro veřejnost
maximálně 15 osob
900,- Kč/ hod

Sauna:

Jednotlivci 180,- Kč/ hod
Skupina - mimo provoz pro veřejnost
maximálně 6 osob 
750,- Kč/ hod
po překročení maximálního počtu osob 1125,- Kč/ hod
   
Permanentka  (10 vstupů 1620,- Kč

Pronájem sportovní haly:

450,- Kč/hod

Pokyny pro vstup do bazénu a sauny

 • při vstupu do bazénu a sauny je nutno mít respirátor ve společných prostorách vč. šaten (respirátor nenosíte ve sprše a na bazénové ploše a v samotné sauně, při vstupu ze sprch zpět do šaten je nutné nasadit respirátor)
 • dodržujte 2 m rozestupy
 • v šatnách se zdržujte co nejkratší dobu, neshlukujte se
 • dodržujte zásady hygieny (mytí rukou, dezinfekce)

DBEJTE POKYNŮ ZAMĚSTNANCŮ BAZÉNU a SAUNY, v případě nerespektování pokynů můžete být vykázáni z areálu bez náhrady vstupného!!!

podmínkou vstupu je prokázání možných variant - viz. dále:

 • stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením dle Ministerstva zdravotnictví:
  a) osoba absolvovala nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
       i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) nejméně 14 dní, nebo
       ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
  d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
  e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test(vlastní) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 24 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

CERTIFIKÁTY od očkování stahujte na: https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni 
(na pokladně očkovací certifikát pokladní nevyhledají - není v našich možnostech)
.

Důležitá další sdělení a omezení:

 • možnost využití samotestování (nutno donést vlastní test)

 

V Lomnici 1. 11. 2021

Fotogalerie

Bazén
Bazén
Bazén
Bazén
Bazén
Bazén