Přeskočit na obsah stránky

Základní škola Lomnice  

Exkurze v čistírně odpadních vod

V úterý 22. 10. 2019 nás paní učitelka Doležalová vzala na poučnou exkurzi do čistírny odpadních vod v Lomnici. Hned při příchodu nás zarazil velký zápach, který se všude nesl. Politovali jsme zaměstnance vodáren, kteří zde musí pracovat. Do ČOV stéká odpadní voda z celé Lomnice. Protože se Lomnice rozrostla o nové obyvatele, bylo potřeba čistírnu odpadních vod rozšířit. Celý proces čištění je velice náročný. Exkurze nám zabrala asi hodinu a půl a byla velice zajímavá. Uvědomili jsme si, že vody ubývá a že bychom si jí měli vážit. Děkujeme paní učitelce Mgr. Doležalové, panu Ing. Klimešovi a zaměstnancům vodáren, že nám prohlídku čistírny odpadních vod umožnili.

Gabriela Smolíková a Tereza Hrubá, VIII. třída

Fotogalerie

Exkurze v čistírně odpadních vod Exkurze v čistírně odpadních vod Exkurze v čistírně odpadních vod