Přeskočit na obsah stránky

Základní škola Lomnice  

Žákovský parlament

Plán práce Žákovského parlamentu

školní rok 2017-2018

září

 • seznámení s návrhem plánu práce ŽP
 • třídění odpadu

říjen

 • sběr papíru – určení žáků na evidenci odevzdaného papíru
 • stálé rubriky – třídění odpadu, ekohlídky, Ekoškola, ...
 • aktuální úkoly

listopad

 • stálé rubriky – třídění odpadu, ekohlídky, Ekoškola, ...
 • aktuální úkoly

prosinec

 • pomoc při přípravě vánoční diskotéky, vánočního jarmarku
 • stálé rubriky – třídění odpadu, ekohlídky, ...
 • aktuální úkoly

leden

 • stálé rubriky – třídění odpadu, ekohlídky, Ekoškola, ...
 • aktuální úkoly

únor

 • stálé rubriky – třídění odpadu, ekohlídky, ..
 • aktuální úkoly

březen

 • závody autíček na dálkové ovládání
 • stálé rubriky – třídění odpadu, ekohlídky,..
 • aktuální úkoly

duben

 • sběr papíru – určení žáků na evidenci odevzdaného papíru
 • Den Země – aktivity, vyhodnocení „ekologického“ chování žáků
 • stálé rubriky – třídění odpadu, ..
 • aktuální úkoly

květen

 • stálé rubriky – třídění odpadu, ..
 • aktuální úkoly
 • pomoc při přípravě Dne dětí

červen

 • pomoc při realizaci Dne dětí
 • vyhodnocení třídění odpadu a sběru papíru
 • zhodnocení práce ŽP
 • nápady, připomínky pro příští šk. rok
 • během školního roku budou realizovány nápady na soutěže a jiné aktivity pro všechny žáky školy

vypracovala: Mgr. Marcela Doležalová

 

Složení Žákovského parlamentu

předseda :  Mgr. Marcela Doležalová
členové :    vždy dva zástupci za každou třídu – III. – IX. třída

Třída Jméno žáka Jméno žáka
III. Veronika Konečná Ondřej Feifer
IV. Natálie Šikulová Dominik Přikryl
V. Tereza Škarpišková Jonáš Vaščák
VI. Denisa Jamborová Aneta Klímová
VII. Gabriela Honková  
VIII. Tomáš Jambor David Navrátil
IX. Kateřina Benešová Aneta Dvořáková