Přeskočit na obsah stránky

Základní škola Lomnice  

Konzultační centrum pro rodiče a žáky

I v letošním školním roce se můžeme setkávat každý čtvrtek od 13.00 do 15.00 v naší školní kavárně v prostorách školní knihovny. V rámci společných setkání poskytujeme poradenské služby v těchto případech:

  • výukové a výchovné problémy dětí
  • řešení šikany, užívání návykových látek
  • nedostatečný prospěch nebo naopak pomoc dítěti mimořádně nadanému
  • začlenění dítěte do kolektivu třídy
  • jak pomoci svému dítěti v přípravě do školy apod.

Naše služby mohou využívat nejen rodiče, ale také samotní žáci, kterým můžeme pomoci při řešení jejich problémů nejen ve škole, ale i mimo školu.
Rádi se s vámi setkáme při řešení negativních, ale také pozitivních situací, které mohou během školního roku nastat.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Mgr. Bc. Marie Krejčí