Přeskočit na obsah stránky

Základní škola Lomnice  

Ekoškola

Co je to ekoškola?

Mezinárodní program organizace FEE (nadace pro environmentální vzdělávání ekologickou výchovou).
Koordinátorem tohoto je Sdružení TEREZA.
Do programu Ekoškola jsou zapojeny školy z celého světa např. z Evropy, Asie, Ameriky... a také naše škola.

Realizace programu Ekoškola:

1. Založení pracovního týmu:

Náš Ekotým se skládá z žáků 1. – 9. ročníku, učitelů a zástupců vedení školy.

2. Analýza školy:

Zjištění stavu školy a následné odstranění nedostatků. Témata, kterými se analýza zabývá, jsou odpad, energie, voda a prostředí školy.

3. Plán činností:

Zpracování našich cílů vedoucí k realizaci těchto nápadů.

4. Monitorování a vyhodnocení:

Souvisí s plánem činností.

5. Environmentální výchova ve výuce:

Je zaměřena na seznámení a realizaci programu Ekoškoly.

6. Informování a spolupráce:

Žáci a personál školy je denně informován na nástěnce Ekoškoly, webových stránkách ZŠ Lomnice a také spolupracujeme s městysem Lomnice, který vydává zpravodaj informující o novinkách.

7. Ekokodex:

Vyvěšen ve třídách a na nástěnce Ekoškoly. Ekokodex obsahuje desatero ekologického myšlení.

Fotogalerie

Souhlas koordinátora a vedení školy